TERMINAL TERRA
Home Over Terminal Terra ingrediënten samenwerking Bekijk Terminal Terra online Datering & Selectie what exactly is a species? selection of species estimating times of
origin and extinction
Zoeken Bronvermelding Links / References

Ingrediënten

Het kunstwerk bestaat uit vier items:

Informatiebord

Het aankomst- en vertrektijdenbord in de entreehal laat het ontstaan en vergaan van dier- en plantsoorten zien. Onder "departures" wordt de datum van uitsterven van een soort vermeld of de vermelding "unknown" indien een soort nog leeft. Bij soorten die volgens de rode lijst van IUCN met uitsterven bedreigd worden verschijnt het huidige jaartal met de toevoeging "delayed". Onder "arrivals" wordt de ontstaansdatum van dezelfde soort vermeld als bij "departures" of indien niet beschikbaar de dichtstbijzijnde familienaam van die soort. De toevoeging "new" verschijnt bij een relatief recent ontstane soort. Recent ontstaan in biologische termen gaat over de laatste miljoen jaar.

Monitor en website

De monitor bij de ingang geeft achtergrondinformatie over één van de soorten die op datzelfde moment op het bord vermeld staat. Tevens is er achtergrondinformatie te vinden op deze website. De informatie wordt aangeleverd en onderhouden door de in de faculteit werkzame biologen.